Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Πανοσιολογιότατον, Νικόδημον Αεράκην Ερμιόνη.


Εκουσία σου τη γνώμη προσέρχη τω Κυρίω, μη εκ τινός ανάγκης, η βίας. Άλλως τε δε πρέπει και τούτο να στοχασθής, ότι αφ΄ ού μιαν  φοράν  αφιέρωσες την ζωήν σου Χριστώ τω θεώ, κατά πάσαν δικαιοσύνην, δεν έχεις άδειαν να την έξοδεύης  εις άλλο τι, ει μή  είς λατρείαν Εκείνου και την μελέτην των θείων.  Όχι να κάμνεις το εναντίον, ας σε καταπείσουν πως φαίνεσαι τρόπον τινά και του λόγου σου κλέπτης  και ιερόσυλος της ανατεθειμένης τω  Θεώ  Ζωής σου.                                                                                                   
Όλος  σός  εν Χριστώ  αδελφός. ‘Αγιος  Νικόδημος  ο  Αγιορείτης.
Εστάλη  27/ Μαΐου/ 1780  δια χειρός Άγιου. Εντολή  κατ΄ όναρ  Γ. Νοταρά.
Γνωστοποίησης. Σεβασμιότατoν  Ύδρας  κ,  Εφραίμ.
Υ.Γ  Χαίρε Νικόδημε, ότι πιστούς  ενέπαιξες!!!