Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Οι δε εκζητούντες τις ρίζες τους, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού.Τώρα που ο Ερμιονικός σύνδεσμος επέστρεψε στις ρίζες του, εκεί που γεννήθηκε η ιδέα της συστάσεως  ενός συνδέσμου, που θα ένωνε τους παρεπιδημούντας ανά την Αττική Ερμιονίτες, τις προσδοκίες τους, τις φιλίες τους και τις συγγενικές τους σχέσεις, στο Πασαλιμάνι, θα πρέπει να απολογηθούν αυτοί που τον απομόνωσαν και που από σύλλογο Ερμιονικό τον μεταμόρφωσαν σε εργαλείο σμίλευσης  προσωπικοτήτων.
Κύριοι του διοικητικού Συμβουλίου όταν αναλάβατε την διαχείριση αυτό-προτεινόμενοι του συνδέσμου μας  σας παραδώσαμε και το καταστατικό του το οποίο κατά τον νόμο δεν έπρεπε να παραβιάσετε ούτε κατά κεραία.
Απεναντίας με το δικαίωμα της ισοβιότητας, που καταλύει κάθε έννοια διαλόγου και ισοτιμίας των μελών,  καταργήσατε τις Γενικές Συνελεύσεις και  την ενημέρωση των  μελών  και μας υπαγορεύετε τις αλάνθαστες αποφάσεις  σας, τις οποίες αναντιρρήτως θα πρέπει  να ακολουθούμε. Δεν θα κάνω λεπτομερή  αναφορά των πεπραγμένων,  εκτός  εάν καταστεί  αναγκαίο,  όμως  με το αναφαίρετο  δικαίωμα  του μέλους  που έχει κατά το παρελθόν εργαστεί  και από τη θέση του συμβούλου, θα ήθελα  να πληροφορηθώ.
Α)Σήμερα που ορισμένα από τα ιδρυτικά μέλη του συνδέσμου παρίστανται των εορταστικών  εκδηλώσεων, θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί ενώ κατέθεσαν  την ιδρυτική πράξη προς στο πρωτοδικείο  Αθηνών το 1961,  ενεκρίθη και δημοσιευτεί τον Ιούλιο του 1965. Ορισμένα μελή υπήρξαν εκλεκτά μελή του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών  και όχι μόνον θα θυμούνται, αλλά γνωρίζουν ότι δραστηριοποιείται ένας σύλλογος άμα τη δημοσίευση του καταστατικού. Σημειωτέον ότι εκ  του πρωτοκόλλου αναγραφής του πρωτοδικείου Αθηνών, εμφαίνεται ότι σύνδεσμοι που κατέθεσαν ιδρυτικές πράξεις κατά την ως άνω περίοδο,  ενεκρίθησαν εντός ενός μηνός.
Β) Πέρασαν είκοσι χρόνια, από τότε που ο αείμνηστος δάσκαλος Μιχαήλ Παπαβασιλείου αποδήμησε εις Κύριο,  αφήνοντας την οικία του στον Ερμιονικό σύλλογο, μήπως θα μπορούσατε να μας ανακοινώσετε ποίες είναι οι προοπτικές αξιοποίησης του
          Υ.Γ  Αυτή η ενημέρωση θα χρησιμεύσει  σε ιστορικές αναφορές