Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

ΣΑΣ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΤΕ


Ένα χάρισμα που πρέπει να έχει ένας πολιτικός εκτός της αρετής, είναι να μάθη να είναι και υπομονετικός , διότι λόγο πολιτικής εμπειρίας, γνωρίζει ότι ένα πρόγραμμα πενταετίας δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί εντός ελαχίστου χρόνου, που έχει αναλάβει η νεοεκλεγείσα τοπική αυτοδιοίκηση.  Είθισται να δίνεται χρόνος χάριτος τουλάχιστον των πρώτων 100 ημερών, εκτός εάν δεν πρόκειται δια το καλό του τόπου, αλλά δια λόγους αντιπολιτευτικούς και μόνον, διότι και η διοικούντες και ή της αντιπολιτεύσεως, παρόλο ότι έχουν αρκετά μεγάλη πολιτική θητεία, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε προχειρότητες, που θα κοστίσουν χρήματα που ετάχθησαν να διαχειριστούν και όχι να παίξουν παιχνίδια εντυπωσιασμού κατασπαταλόνταστα!!!

Η συμπολίτευση όπως και η αντιπολίτευση, έχουν κάθε ένας από αυτούς, μία εκ των τελευταίων ετών τετραετία, βρεθεί στη θέση της διοικητικής ευθύνης και δεν είχαν τουλάχιστον ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων, θετικά αποτελέσματα.                       Και ως εκ τούτου το επείγον της συγκλήσεως του δημοτικού συμβουλίου, στον παρόντα χρόνο, προσωπική μου γνώμη ως υπεύθυνου πολίτη είναι άκαιρη. Γιατί και η συμπολίτευση φαίνεται ότι δεν έχει καταλήξει σε μια αποτελεσματική λύση, άλλως θα την έφερνε αυτή στο Δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση, αλλά και η αντιπολίτευση δεν έχει σχέδιο αντιμετώπισης αυτού του πράγματι σοβαρού θέματος, για να το φέρει σε διαβούλευση στο δημοτικό Συμβούλιο, προς λείψει αποφάσεως, αφού και οι μεν και η δε αναγνωρίζουν ότι η συνεχιζόμενη κατάσταση, προσβάλει την υγεία αλλά και την αξιοπρέπεια του φερόμενου ως πολιτισμένου ανθρώπου.

Ενώ αυτά τα ευκόλως εννοούμενα, θα έπρεπε να σας οδηγήσουν στην ιδέα, μιας συναινετικής και αμοιβαίας κατανόησης, προς εξεύρεση λύσεως, εσείς αντιμάχεστε κατεχόμενοι του συνδρόμου ένοχής, ως κύτταρο της κεντρικής εξουσίας, γιατί κατασπαταλήσατε τα χρήματα που μας εδόθησαν για υποδομές, στις πελατειακές σχέσεις και αφήσατε την χώρα έκθετη  στη χλεύη των εταίρων μας, που μας βοήθησαν ποικιλοτρόπως, ώστε να είμαστε ισότιμοι πολίτες της ευρωπαϊκής Κοινότητας και όχι οι περιθωριακοί;       

 Επιτέλους φτάνει ποία η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ας ξεριζώσουμε αυτή την κατάρα και ας αναδείξουμε τις αρετές μας, που ο Θεός της Πατρίδας μας, απλόχερα μας χάρισε!!!