Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΕΡΟΣ 5ο


Η λέξη κλειδί στη διαθήκη που αναφέρει ότι <Για να βρίσκουν καταφυγή οι ανήμποροι γέροντες> από Δόλια σκοπιμότητα  παραλείπεται. Τέλος ο πρόεδρος ετόνισε ότι τα άτομα της τρίτης  ηλικίας, είναι δυνατόν να αποδεχθούν την προσφοράν τούτην της εκκλησίας, εάν εφαρμόζεται ο λόγος του Κυρίου <μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. (Ματθ. ς. 3)
Δηλαδή θα επιβάλλετω σιωπή, εστω και εάν εκβιάζονταν να δωρίσουν την περιουσία των στο Ίδρυμα αντί των νόμιμων κληρονόμων!!! Όπως γίνεται φανερό, αυτό δεν θα ήταν Γηροκομείο αλλά Ιερό Κολαστήριο. Ως επίσης αναφέρει ότι <εν συνεχεία προέτεινε ορισμένες δραστηριότητες, συμφώνως προς το πνεύμα του δωρητού > Κ, Αεράκη, το πνεύμα του δωρητού ήταν η ισχυρή και αμετάκλητη βούληση να γίνει Γηροκομείο και μόνον Γηροκομείο.
Για ποία οληγόμηνον διαχείριση κάνεις λόγο, αυτών των λουκούλλειων γευμάτων, με προσκεκλημένες κατ΄ επιλογήν κυρίες, κατά τας Κυριακάς και Εορτάς!!! Κ, Αεράκη, στη θεολογική σχολή που σπουδάσατε ως κύριο μάθημα είχατε τα παραμύθια του Μινχάουζεν; Γιατί την μόνη διαχειριστική οληγόμηνον διαχείριση, την έκανε το συμβούλιο του συλλόγου < Φίλων Στέγης Αγάπης> κατ΄ εντολήν του Μακαριστού Ιεροθέου, μέχρις ότου η Ιερά Σύνοδος το Συμπεριλάβει στα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα!
Ενδεικτικώς αναφέρω: Εγκαίνεια 25- Ιουλίου 1988
Κατάθεσης Καταστατικού λειτουργίας ιδρύματος από τον Δικηγόρον κ, Μ. Καρατζά στο πρωτοδικείο Ναυπλίου με ημερομηνία  30/ Ιουλίου /1998 και άμεση λειτουργία Σίτισης 7 απόρων συμπατριωτών μας, από έμμισθη μαγείρισσα μέχρι 29/1/99 που η Ιερά σύνοδος, ενέκρινε διά της Πραξεως 19 περί συστάσεως εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την ονομασία Εκκλησιαστικόν Παπαβασίλειον Ίδρυμα, Στέγη Αγάπης <ΟΙ Αγιοι Αναργυροι> .
Το Συμβούλιο άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα αρ.  296004-47 και οι αναλήψεις για τας ανάγκας του Ιδρύματος εγένοντο με απόφαση του Συμβουλίου. Τα οικονομικά αποτελέσματα της διαχειριστικής  αυτής περιόδου, έχουν ως ακολούθως:
 Έσοδα από συνδρομές και δωρεές, σύνολον 1.082.000 ενός εκατομμυρίου ογδόντα δύο Χιλ. Δρχ και σύνολο εξόδων 1.049.735 ενός εκατομμυρίου σαράντα εννέα χιλ και επτακοσίων τριάντα πέντε Δρ. Πιστωτικό υπόλοιπο εις τραπεζικό λογαριασμό 32.265 χιλ. Δρχ.
Και απορώ πως είναι  δυνατόν να διαστρεβλώνεται η αλήθεια, από έναν Ιεροκήρυκα που φέρει και το Ιερατικό αξίωμα του Αρχιμανδρίτη, προσβάλλοντα τον Ιερό κλήρο και την αρχιεπισκοπή της Ελλάδος, και θα έχει το θράσος με τις ευλογίες του κ, Στενάκη, που υποδύεται τον Μητροπολίτη Υ.Σ.Α.Τ.Ε.  την ημέρα της Παναγίας, να σταθεί ενώπιων του εκκλησιάσματος και να υμνολογεί την Θεοτόκον!!!
 Κ, Αεράκη ακόμα και ο Ιησούς Χριστός, όταν αντελήφθη να τον επηρεάζει ο Σατανάς, κατέφυγε 40 ήμερες  εις την έρημον νηστεύων και προσευχόμενος. Εσύ και οι συνεπικουρούμενοι στην Απιστία τι περιμένετε και συνεχίζετε να ιερουργείτε ή να συμμετέχετε των Αγίων Μυστηρίων. Και πως είναι δυνατόν να βεβηλώνεται η μνήμη του Μακαριστού Ιεροθέου όταν καταλογίζεται σε αυτόν κακόβουλη σκοπιμότητα, πέραν της βουλήσεως του Δωρητού.
Τέλος η Πράξης νο 2ο  χρίζει ψυχιατρικής αναλύσεως, ώστε οι εμπνεύστε της, να μετρηθούν να ζυγιστούν για να διαπιστωθεί οι οποιαδήποτε στέρηση τους. Διότι κανένας τρίτος δεν επιβαρύνθηκε λόγω οικονομικής ανεπάρκειας της λειτουργίας του Γηροκομείου.

 Νοταράς Γεώργιος


Υ.Γ. Σεβόμενος τις ιερές ημέρες της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, διακόπτεται η αφήγησης της ιστορίας του Γηροκομείου, για να την συνεχίσουμε στις 17/8/19.