Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


Φωτ. 1)  'Ανθρωποι και αυτοκίνητα, υποτίμηση της αξίας της ζωής.
   
 
Φωτ. 2)  Υπευθυνότητα, οδική παιδεία.
Σ