Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

ΑΘΛΙΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Που εμπορεύεστε την Πίστη μας από την ημέρα της γεννήσεως μας μέχρι και του θανάτου μας, βρομίσατε την Γή των Πατέρων μας, πάρτε τον Προστάτη σας και στο πυρ το εξώτερο.

Αντί να προστατεύετε την μετάνοια του πιστού, την διαπομπεύετε, ποιος από εσάς εκμεταλλευτές όλων των Αγίων Μυστηρίων, ανέβηκε στον άμβωνα του ιερού ναού και ομολόγησε πως με το μισθό του ιερέως, καταφέρνετε να χορτάσετε τις πολύτεκνες οικογένειες σας, μιμούμενοι το < Α επερίσσευσε τοις βεβρωκόσιν> Αμήν αμήν λέγω υμiν, ότι πας ο ποιών την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας.

<Και είπεν αυτοίς, τούτο εστί το έργον του θεού, ίνα πιστεύσητε εις ον απέστειλεν εκείνος> Και εσείς θέλετε να πιστέψουμε ότι είσαστε απεσταλμένοι του Θεού και άξιοι να σταθείτε στο θυσιαστήριο και να μετουσιώσετε τον οίνο και τον άρτο εις σώμα και αίμα του Ιησού Χριστού; Έξη ευρώ το ξύρισμα μη χάσετε την ευκαιρία !!!