Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014


ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Ε

Στην ανάρτηση της Τρίτης 21 Αυγούστου 2012 σχετικώς με την ξεθεμελίωση των σκαλοπατιών  του Ι. Ν. διερωτώνται ποιος διέπραξε  την Ιεροσυλία αυτή και σημειώνουν, <Ποίοι από μας μπορούν να σιωπήσουν με τόσο αυταρχικές συμπεριφορές>. Εκδηλώνουν δε το ενδιαφέρον να αναζητήσουν τους υπευθύνους του ιστορικού ανοσιουργήματος.
Αγαπητές συμπατριώτισσες της Π.Ε.Π.Ε εάν μέχρι τούδε δεν έχετε πληροφορηθεί τους υπαίτιους ή δεν γνωρίζεται τις δολοπλοκίες που εξυφάνθηκαν από τους σύγχρονους Εφιάλτες της Πατρίδας μας, ελάτε στις 22 Οκτώβριου στην εισαγγελία Κρανιδίου, να τους γνωρίσετε και να διαβάσετε τα σχετικά εις χείρας μου έγγραφα.

Το παρήγορο στην όλη υπόθεση είναι ότι κανένας από τους Εφιάλτες, δεν αναγράφεται στα μητρώα αρρένων της Ερμιόνης!!!