Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Το Νοέμβριο του 2001 η εφημερίδα <<Ερμιονίς>> έγραφε:

<ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜMΕΤΟΧΉΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ>

Οι γυναίκες είναι αδύνατον μέσα από το παράθυρο του σπιτιού τους, να δουν τις πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις, των αποφάσεων που λαμβάνονται στα δημοτικά συμβούλια, μακράν της δικής της αντίληψης.                                                                                                                                                           Αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να περάσει σωστά μηνύματα στα παιδιά της, για να τα προετοιμάσει και προστατέψει από μια κοινωνία, που δεν είναι κατά ανάγκη αγγελικά  πλασμένη.                                                                                                                                          
Αυτή η γυναικά, δεν μπορεί να αντιληφθεί, ότι από την πολιτική και οικονομικοί οργάνωση μιας κοινωνίας, εξαρτάται και η εκπαιδευτική οργάνωση, που δημιουργεί μια νέα γενιά, την γενιά των δικών μας παιδιών. Αυτή η γυναίκα, δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη του παιδιού , να αισθανθεί πέραν της αγάπης, την υπευθυνότητα και την υποχρεώσει της μητέρας, να χρησιμοποίηση την μεγαλοψυχία της εφηβικής του ηλικίας, για την απόκτηση αρετής και μαχητικότητας, προς αντιμετώπιση της ζωής.
Αυτή η γυναίκα, μπορεί να επιδράσει θετικά στα παιδιά μόνο όταν έχει γνώση του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, που θα τα παραδώσει. Αυτή η γυναίκα, πρέπει μέσα από μια καλύτερη κοινωνία, πολιτικής και οικονομικής ισότητας, να αποκτήσει την εμπειρία ενός σωστού προσανατολισμού των παιδιών της και να μη περιμένει το κάθε κοινωνικό σύστημα να τα αφομοιώσει.
Γυναίκες, η σωστή διατροφή ωφελεί στην σωματική υγεία των παιδιών, η συμμετοχή σας  στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές ενασχολήσεις, θα ωφελήσουν στην ψυχική και πνευματική του υγεία, που τόσο προέχει στην εποχή μας.
Οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν δηλώστε συμμετοχή, πλαισιώστε τα δημοτικά συμβούλια η ευκαιρία είναι μοναδική, άλλως υποθάλπετε την διαιώνιση της ανδρικής υπεροχής και αλαζονείας !!!                                                          
                                                           -------------                                                                           
Από το 2001 μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει και θα ήταν ευχάριστο να δούμε μία γυναίκα, να διεκδικεί το δήμο  Ερμιονίδος, και γιατί όχι η δικηγόρος κυρία                 Αργυρώ  Κρητικού.