Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ


Πληροφορηθήκαμε ότι κατ΄ εντολή του Μητροπολίτου Ύδρας
κκ, Εφραίμ, συγκέντρωσαν όλα τα τάματα από τους Ι. ναούς της
Ερμιόνης και τα τοποθέτησαν σε τραπεζική θυρίδα, δια να τα
διαφυλάξουν από τους βέβηλους χριστιανούς κλέφτες,που δεν έχουν να φάνε λόγω κρίσεως. Αυτό που δε μάθαμε είναι τί κάναν
τα κλειδιά, τα κρέμασαν  στις εικόνες ή μιμήθηκαν τον δουλον  της παραβολής των ταλάντων, που έθαψε το τάλαντο και όταν
επέστρεψε ο Κύριος τον επιτίμησε λέγοντας, πονηρέ δούλε και
οκνηρέ, δεν μπορούσες να βάλεις το αργύριο στην τράπεζα, ώστε
ερχόμενος εγώ, να το εισπράξω με τον τόκον του; Και αμέσως
διέταξε: Πάρετε από αυτόν το τάλαντο και διώξατε τον αχρείον
δούλον από εδώ και ρίξτε τον στο πυρ το εξώτερον, όπου εκεί υπάρχει κλαυθμός και τριγμός των οδόντων, κατά Ματθαίον
κεφ. 25, 14-30.

Γιατί <Άγιοι Πατέρες> δεν εκποιήσατε τα τάματα και τα χρήματα
να τα μοιράσετε στους φτωχούς, όπως γίνεται στην Παναγία της
Τήνου και αναφέρεται στο κατά Ματθαίου κεφ.  25, 41-46.
<Τότε ο Κύριος θα στραφεί προς τους εξ αριστερών και θα τους πεί: Φύγετε μακράν από εμένα, γιατί λόγω των αμαρτωλών έργων
σας, είστε καταραμένοι και απέλθετε στο πύρ το εξώτερον, το
οποίο έχει ετοιμαστεί δια τον διαβάλλον και τους αγγέλους του.
Γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε να πιώ, ξένος ήμουν και δεν μου δώσατε φιλοξενία, γυμνός και δε με ντύσατε, ασθενής και στη φυλακή ήμουν και δεν ήρθατε να με επισκεφτείτε. < Kαί απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον.>>

Και αν αυτά δεν είχατε καιρό να τα διαβάσετε, τάδε λέγει Κύριος:
<Όπου γαρ εστί ο θησαυρός υμών εκεί έσται και η καρδία υμών,>
γιατί όπου είναι τα χρήματά σας, εκεί είναι και η ψυχή σας και ο
νού σας και για αυτό ξεχάσατε τον Κύριον.>
Tα περί θησαυρισμού επί της γης, το κατά Ματθαίου κεφ. 6,19-21
διέλαθε της προσοχή σας;
19) Μη προσπαθείτε να συνάζετε δια τους εαυτούς σας χρήματα
επί της γής, όπου ο σκόρος και η σκωρία καταστρέφουν όσα συνάζετε και όπου κλέφτες διατρυπούν τους τοίχους και κλέπτουν. 20) Αλλά να προσπαθείτε να συνάζετε θησαυρούς, εις
τον ουρανό, όπου ούτε σκόρος, ούτε σκωρία καταστρέφουν, και
όπου κλέφτες δεν διατρυπούν τους τοίχους, ούτε κλέπτουν.   

Και αν αυτά δεν τα γνωρίζετε αδελφοί, τι δουλειά κάνετε και σας
πληρώνει το Κράτος; Κατά τα άλλα κομπάζετε ότι είστε εκπρόσωποι του Κυρίου επί της γης. Μακάριοι οι...το πνεύματι!!!