Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021

ΦΡΟΥΔΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ

 

Όταν για 90 χρόνια δεν ζήτησες από το δήμο σου ούτε μια φορά την όποια προσωπική εξυπηρέτηση, άλλα αντιθέτως πρόσφερες το κατά δύναμη εφικτό και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου ζήτησες επιτακτικά και επί 20 χρόνια, την δικαίωση των υπέρ πατρίδος πεσόντων αδελφών σου, με οδύνη διαπιστώνεις ότι οι εκάστοτε ΑΡΧΟΝΤΕΣ που επέλεξες στερούντο Εθνικής Συνείδησης . 

Και το ποιο επώδυνο στην περίπτωση σου είναι ότι λόγω ηλικίας, είσαι αδύναμος να αντιπαρατεθείς απέναντι τους, άλλα  το μόνο που σου μένει είναι να σηκώσεις  το αδύναμο χέρι σου και με περίσσια περηφάνια, να τους δείξεις την ανοικτή παλάμη σου!!! 

Με πόνο ψυχής 

Νοταράς Γεώργιος