Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021

ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΙΑΤΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ

Θρησκεία, Ιστορία, Πολιτισμός!!! 

Δήμαρχο, Ερμιονίδας, Κοινοτάρχη Ερμιόνης

κκ Παπαγεωργόπουλον Ιωάννη και Γανώση Ιωσήφ 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

1)Να βεβηλώνεται ο Ιστορικός Μητροπολιτικός Ναός των Παμμέγιστων Ταξιαρχών της Ερμιόνης, υπό του εφημερίου του, σε κατάσταση που η λειτουργία του συμφώνως των ιερών Κανόνων να  καθίσταται προβληματική, η δε προταθείσα αποκατάστασης αυτού, να μην συνάδει με τους Ναοδομικούς κανόνες μονοθεϊστικών Θρησκειών, είναι βλασφημία.                

Εις αυτόν τον Ναόν ως γνωστόν συνήλθαν οι πληρεξούσιοι του έθνους της εν Ερμιόνη Γ Έθνοσυνέλευσις, 18 Ιανουαρίου, 18 Μαρτίου 1827 και αφού ορκίστηκαν,  αποφάσισαν τον διορισμό του Ιωάννη Καποδίστρια, ως πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, η δε βάση του πολιτεύματος της Ελλάδας, ορίστηκε η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία! Ο δε ιερέας να επωφελείται της Ιώβειου Μακαριότητας του Μητροπολίτου Ύδρας επιείκειας και να παραμένει στη θέση του!!!                     

2) Να μην αποκαθίστανται οι Ήρωες του Εθνικού Στρατού, αεροπορίας και Λιμενικού. 

1) Προκοπίου Γεώργιος του Κων/νου

 2) Παπαμιχαήλ Μιχαήλ του Δημητρίου, μόνιμος υπο/ναγος  

3) Μπατζάβελα  Πανωραία  υποκ/στης, αντιστοίχως.

3) Να μην αποκαθίστανται οι κατά τον  Αντιστασιακό Νόμο 1285/1982 ΦΕΚ 115Α  εκτελεσθέντες υπό των Γερμανών κατακτητών αδελφοί μας 1941/44. 

1)Σκούρτης Γεώργιος του Σωτηρίου.

2) Ντούρος Νικόλαος του βασιλείου

3) Ντούρος Μόδεστος του Βασιλείου  

4) Βιρβίλης Ανδριανός του Νικολάου  

5) Ταρούσης Ιωάννης             

4)Να μην αναφέρεται ο Θάνατος τους και η αιτία αυτού, στα Δημοτολόγια των ληξιαρχικών πράξεων θανάτων του Δήμου, κατά παράβαση των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από των του εκφωνηθέντος επιταφίου του Περικλέους, διατυπωθεισών  αξιών, των κατά τας μάχας πεσόντων αδελφών μας.                                                         

5) Η ευγνωμοσύνη της γενέτειρας μας στα Ηρωικά παιδιά της, δεν είναι για να αναγράφεται σε μια μαρμάρινη πλάκα μόνο, αλλά το παράδειγμα που να υπενθυμίζει στις νέες γενιές την θυσία τους στο βωμό της  ελευθερίας της Πατρίδας!!!

5)Να μην καταγγέλλεται ο πρόεδρος του Ερμιονικού  Συνδέσμου  ως πλαστογράφος δημοσιών εγγράφων και δια προσβολή  της υστεροφημίας νεκρών ιδρυτικών μελών του συνδέσμου, ως δηλωσίες και απάτριδες (Μπολσεβίκους Κουμουνιστές) και δεν ερευνάτε και δεν αξιολογείτε τις καταγγελίες,  άλλα συνεχίζετε να συνεργάζεστε μαζί του !!!. 

Κύριοι αυτές τις πράξεις τις απεργάζονται οι ψυχικά ανώριμοι  Άνθρωποι !!!

Εάν Κύριοι αντλείται δύναμη από την ιστορία  της πόλης μας, τον πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα της, ως και τις παρακαταθήκες των προγόνων μας, προς τον σεβασμό των πεσόντων στας μάχας αδελφών μας, ιδού πεδίον λαμπρό για να το αποδείξετε!!!   

Νοταράς  Γεώργιος