Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ Ι.Λ.Μ.Ε.


Πρός τιμή του Ρήγα Φεραίου

Την 26ην Μαρτίου 2016 στο πνευματικό κέντρο Ερμιόνης, έλαβε χώρα εκδήλωση προς  τιμή του, με ομιλήτρια την κ, Τινα Αντωνοπούλου – Δημαράκη πρόεδρο του συλλόγου, συνοδευόμενη  από μελοποιημένα ποιήματα του εργου του από τον Μουσικό σύλλογο Ερμιόνης υπό την διεύθυνση του κ, Τάκη Μανιάτη. Χορωδοί ανέγνωσαν αποσπάσματα από το έργο του. Ας επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως η ομιλήτρια, το Μουσικό Συγκρότημα και το ακροατήριο,  ανέπνεαν στο ρυθμό του επαναστατικού αγώνα.  

<<Παρίστανται ίσως τάυτην την ώρα δέσμιοι έμπροσθεν του τυράννου, οι γενναίοι ούτοι της ελευθερίας μάρτυρες, ίσως τούτην την ώρα κατεβαίνει εις τας ιεράς Κεφαλάς των η μάχαιρα του δημίου εκχέεται το γενναίο Έλληνικόν αίμα από τας φλέβας των και ίπταται η μακαρία ψυχήν των δια να υπάγει να συγκατοικήσει με όλων των υπέρ ελευθερίας αποθανόντων τας αοιδίμους ψυχάς αλλά του αθώου αίματος η έκχυσις αυτή αντί του να καταπλήξει τους Γραικούς, θέλει μάλλον τους παροξύνει εις εκδίκησιν. >>  Αδ. Κοραής                                                                                                        

Δεν ξέρω πόσο ήσυχοι μπορεί να κοιμόνταν οι Δημοτικοί μας άρχοντες του Δήμου Ερμιόνης- Ερμιονίδος όταν από το 1981 που ο Ανδρέας Παπανδρέου, ανεγνώρισε την εθνική αντίσταση, μέχρι και της παραλαβής της νέα αρχής, η οποία με την νέα σύνθεση, υπεσχέθη την αποκατάσταση της αδικίας, αυτοί αδιαφορούσαν επιδεικτικά για όσους θυσιάστηκαν εις την Εθνική Αντίσταση.

Οι ψυχές και το αίμα των ηρώων του 1821, δεν διαφέρουν αυτών των παλληκαριών της Εθνικής Αντίστασης και η θυσία των θα παραδειγματίζει τις νέες γενιές, που δεν στερούνται σε ανδρεία και αυτοθυσία αυτών, και είναι έτοιμοι να ποτίσουν με το αίμα τους, το αειθαλές δένδρο της Ελευθερίας.