Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

ΑΝΘΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ = ΔΟΥΡΟΥΚΟΥ

 

Οι ΑΓΓΕΛΟΙ Δεν κατοικούν στη Γή, κατ΄ εξαίρεση

και εν τη μεγαλοθυμία Του το επέτρεψε ο Κύριος,

ώστε η παρουσία σου να λαμπρύνει τη μικρή μας

Πόλη .

Καλό ταξίδι Ανθούλα, εδώ ζωγράφιζες αιθέρια

από εκεί να συνεχίσεις Γήινα!!!

Νοταράς  Γεώργιος