Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ΟΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΙΕΡΕΩΣ NO 3


 Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΕΜΗ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

Ο Μητροπολίτης Ύδρας κκ Εφραίμ μετά των Ιερέων της Ερμιόνης παρά τον νόμο και δια πλαστών εγγράφων καταπάτησαν δημόσια περιουσία  (Δασικής περιοχής επί του όρους Πρωνός)  ως επίσης και δημοτικής περιουσίας χαμηλής βλάστησης μη μεταβιβάσιμης επί του όρους Κρόθι!!!

Η ενέργειες αυτές έγιναν κατά παράβαση των νόμων του Κράτους και του Θείου κηρύγματος που ρητά αναφέρει: <Άρα ουν αδελφοί στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δια επιστολής ημών.>> Παύλος. Επ. πρός Ρωμαίους  

Όλα τα δημόσια έγγραφα στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου τα οποία απεκτήθησαν από ανθρώπους καλής θελήσεως!!!

Παρά ταύτα μένω με την απορία, πως ανεβήκατε στην κορυφή της Ιεραρχίας, συρόμενοι ή με κανένα δοχείο λάδι!!!
Νοταράς Γεώργιος