Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

ΚΥΡΙΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΜΙΖΗ


Δήμαρχο Ερμιονίδος

Κύριε Δήμαρχε, γνωρίζατε το έγγραφο του τέως Δήμαρχου Ερμιόνης προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, εις το οποίο βεβαιεί την παραλαβή του βιολογικού Θερμησίας, ολοκληρωμένου και με τα στοιχεία του διχτύου αποχέτευσης;                                                                                                            Όταν εσείς παραλάβατε το Δήμο Ερμιόνης, κατά την διαδικασία της συγχώνευσης των δύο Δήμων, λειτουργούσε ο βιολογικός της Θερμησίας;  

Εάν όχι, το αναφέρατε στο ΥΠΕΧΩΔΕ; Επίσης μάθατε τα ποσά που κατασπαταλήθηκαν και ποίος τα χρεώθηκε, γιατί οι ψευδείς διαβεβαιώσεις πέραν της ηθικής βλάβης και της συγκάλυψης, υποκρύπτουν και Απάτη!!!

Πέραν των ανωτέρω αυτές τις μέρες αναζητούμε την αίτηση του τέως  Δήμου Ερμιόνης  5315/30-9-98 προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες δια την παραχώρηση δασικής έκτασης στον Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη Νικόδημο, δεν έχετε υποχρέωση να την δημοσιεύσετε, αφού οι Δημότες σας επιδεικνύουν αμέριστο ενδιαφέρον!!!

Ο αιτών Δημοσίως 

Γεώργιος Νοταράς  Δημότης Ερμιονίδος