Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠΙΟ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ

Έγγραφο του Δημάρχου Ερμιόνης προς ΥΠΕΧΩΔΕ 
για την παραλαβή του Βιολογικού Θερμησίας

Η αλληλογραφία του τέως Ερμιόνης  με τα Υπουργεία και,«τα ποινικά αδικήματα έχουν παραγραφεί...»!

Τι χρείαν έχομεν μαρτύρων, περί της ΑΛΗΘΕΙΑΣ των Δημοσίων εγγράφων. Για αυτόν τον λόγο επιμένουμε κύριοι του εικονοσκοπίου για την δημοσίευση της αιτήσεως του Δήμου Ερμιόνης προς τις υπηρεσίες του Κράτους υπ΄αρ. 5315/ 30-9- 98