Σάββατο, 28 Αυγούστου 2021

ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ Κα ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΕΚΚΛΗΣΗΣ  ΑΝΑΒΟΛΗΣ  ΤΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αξιαγάπητη συμπατριώτισσα κα Μαριάννα, ονομάζομαι Νοταράς Γεώργιος, διάγω αισίως  το ενενηκοστό έτος της ηλικίας μου και κάθε φορά που πέφτει η αυλαία της ετησίας εκδήλωσης των βραβείων σας, αισθάνομαι καταξιωμένος και μένω με την  προσδοκία, να αξιωθώ δια ζώσης να τα παρακολουθήσω και τον επόμενο χρόνο  !!!

Εάν η επιθυμία σας και σκοπός των εκδηλώσεων  βράβευσης ,  διεθνώς αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων, είναι η προβολή της μικρής αλλά από αρχαιοτάτων χρόνων, σημαντικής δια την ιστορία και τον πολιτισμό πόλις μας και η αναγνώριση ημών των κατοίκων της, ως άξιων συνεχιστών των αρχών και παραδόσεων της, μη μας στερήσετε την φυσική παρουσία μας.                                                                                                           

Αξιότιμος Κα  Μαριάννα, δια τους ανωτέρω  σημαντικούς λόγους, παρακαλούμε να αναβάλετε τις εκδηλώσεις για το εγγύς μέλλον, απαλλαγμένοι της πανδημίας του Κορονοϊού.   

Νοταράς Γεώργιος

Ερμιονίτης