Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΕΡΜΙΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΚ, ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ  ΙΩΑΝΝΗ

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

Με την ιδιότητα ενός εκ των πρώτων μελών του Ερμιονικού Συνδέσμου, θα μου επιτρέπατε να υποβάλω προς εσάς και το διοικητικό Συμβούλιο,  την πρόταση μιας συναντήσεως κατά το Μήνα Αύγουστο, στην ιδιαίτερα μας Πατρίδα, αφού η τελευταία Γενική Συνέλευση, έλαβε χώρα την 12 Μαρτίου του 2018 και από τότε έχουν ληφθεί πολλές και σημαντικές αποφάσεις, ερήμην του κύριου οργάνου του συλλόγου μας, της Γενικής Συνελεύσεως . 

 Επί της προτάσεως μου θα ήθελα και τη γνώμη του επίτιμου Αντιπροέδρου και ιδρυτικού μέλους του Ερμιονικού Συνδέσμου κυρίου Λίνου Μπενάκη.

Χαιρετισμούς

Νοταράς  Γεώργιος